Seloste henkilötietojen käsittelystä

Kiinteistöässillä otamme vakavasti henkilötietoihin kohdistuvat määräykset ja ohjeet. Kunnioitamme jokaisen ihmisen yksityisyyttä, ja täten haluamme suojata omaamamme henkilötiedot lain vaatimalla tavalla. Tämä seloste kertoo lain vaatimat asiat tietosuojakäytäntöjen toteuttamisesta.

Rekisterinpitäjän tiedot

Henkilötietorekisteriä pitää E-P:n Kiinteistöässät Oy (3127823-2) ja tämä seloste koskee tätä yhtiötä. 

Tietosuojavastaava yrityksessä on toimitusjohtaja Jaakko Hantula. Tietosuojavastaavan tavoittaa sähköpostitse jaakko@kiinteistoassat.fi tai puhelimitse numerosta 040 8434 561.

Henkilötietojen keräämisen keinot

Kiinteistöässät kerää henkilötietoja muutamalla eri tavalla, joista tässä tietoa. Kaikkien henkilötietojen keräämisellä pyritään löytämään uusia tapoja palvella asiakasta entistä paremmin. Henkilötietojen keräämistä tapahtuu suoralla yhteydenotolla, joka voi tapahtua molemminpuolisella aloitteella. Yhteydenotto voi tapahtua esim. sähköpostitse, puhelimitse tai yhteydenottolomakkeen täyttämällä kotisivuillamme (www.kiinteistoassat.fi).

Henkilötietoja kerätään myös työnhakutilanteessa, jossa tavoitteena on löytää juuri oikeanlainen työntekijä haettavaan tehtävään. Tässä henkilötiedot voivat siirtyä esim. sähköpostiviestissä, suullisesti tai ansioluettelon muodossa. Kiinteistöässät toivoo kuitenkin työnantajana, ettei työhön hakija paljasta arkaluontoista tietoa itsestään, jos ei itse harkitusti koe sen olevan tarpeellista tietoa työnantajan näkökulmaa ajatellen.

Myös palvelun tai tuotteen ostotilanteessa tapahtuu henkilötietojen siirtymistä yrityksen haltuun. Tietoa näistä voi välittyä esim. sähköpostitse, suullisesti tai sopimustilanteessa. Henkilötietojen antamisesta vastaa aina tiedon alkuperäinen omistaja. Käytämme kotisivuillamme Google Ads -ohjelmaa, joka kerää esim. demografisia tietoja sivustolla käyneistä, joskaan nämä tiedot eivät henkilöidy yksilöllisesti kehenkään sivustolla käyneeseen.

Henkilötietojen keräämisen syyt ja tarkoitukset

Ensisijaisena tavoitteena henkilötietojen keräämisessä Kiinteistöässät pitää sitä, että voimme palvella asiakkaita paremmin tietämällä tiettyjä kohdentavia asioita heistä. Esimerkkinä, kiinteistöpalvelujen toimeksiantosopimustilanteessa henkilötietojen kerääminen mahdollistaa sen, että voimme olla suoraan asiakkaaseen yhteydessä erilaisista kohdetta koskevista tiedotteista. Sama tapahtuu myös tuotteen tilausvaiheessa, jolloin tarvitsemme henkilötietoja mm. asennusta ja sopimusta varten.

Kiinteistöässät käyttää henkilötietoja myös markkinoinnissa, jolla pyrimme tiedottamaan tarjoamistamme palveluista ihmisille, joilla on kiinteistöhuoltoon liittyviä tarpeita. 

Kiinteistöässät omistaa oman sähköisen pilvipalvelimen sähköiselle tiedontallennukselle, jonka vuoksi emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille pilvipalvelutarjoajille.

Henkilötietojen luovuttaminen

Kiinteistöässät saattaa joissain tilanteissa luovuttaa henkilötietoja tietyille valikoiduille kolmansille osapuolille. Tällaisia tahoja voi olla valikoidut liiketoiminnalliset yhteistyökumppanit, alihankkijat sekä toimittajat. Tietyissä tilanteissa, joissa sopimuksen tekeminen vaatii luottotietojen selvittämistä, voimme luovuttaa luottotiedot valitulle luottotietoyritykselle.

Henkilötiedot omistava henkilö voi pyytää omatoimisesti itseään koskevia henkilötietoja tietosuojavastaavaltamme. Henkilön oikeellisuuden varmistuksen jälkeen luovutamme häntä koskevat henkilötiedot henkilölle.

 Tiedon vastaanottaja  Peruste
 Alihankkijat  Tarjotaksemme asiakkaalle hänen tilaamaansa palvelua tehokkaasti.
 Tytäryhtiöt  Tarjotaksemme asiakkaalle hänen tilaamaansa palvelua tehokkaasti.
 Viranomaistahot  Täyttääksemme lain vaatimat velvoitteet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikeutesi henkilötietojesi suhteen

Olet oikeutettu:

  • Tarkastamaan hallussamme olevat sinua koskevat henkilötiedot
  • Pyytämään oikaisua sinua koskevista virheellisistä henkilötiedoista
  • Pyytämään poistoa sinua koskevien tietojen osalta, tilanteessa, jossa Kiinteistöässät ei omaa enää perusteltua syytä pitää hallussaan henkilötietojasi esim. palveluntarjonnan osalta; tai jos olet perunut yrityksen oikeuden käyttää näitä henkilötietoja.
  • Vastustamaan tietojen käyttöä profilointiin tai suoramarkkinointiin
  • Pyytää Kiinteistöässiä antamaan sinua koskevat henkilötiedot sinulle
  • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

Olemme oikeutettuja käyttämään antamiasi henkilötietojasi suostumuksellasi siihen asti, kunnes peruutat suostumuksesi tähän, tai kun henkilötietosi tulee poistaa järjestelmästämme tietyn ajan jälkeen. Valituksen henkilötietojasi koskevista loukkaavista toimenpiteistä voit tehdä valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi/etusivu. Pyydämme kuitenkin olemaan ensisijaisesti yhteydessä Kiinteistöässien tietosuojavastaavaan.

Muuta huomioitavaa

Henkilötietoja säilytetään Kiinteistöässäien suojaamassa tilassa perustellun ajan, joka vaihtelee tilannekohtaisesti. Säilytysaika on kuitenkin riippuvainen lain määräyksiin niiltä osin, joita laki erikseen määrittelee.

E-P:n Kiinteistöässät Oy ei siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

Pidätämme oikeudet muokata tätä tekstiä myöhemmin. Muokkaukset tapahtuvat kuitenkin täysin lain sallimien rajojen sisäpuolella. Kotisivuiltamme (www.kiinteistoassat.fi) löytyvää selostetta täten päivitetään toimintaympäristön vaatimin tavoin, jonka jälkeen päivitetty seloste päivitetään kotisivuillemme, jossa se myös astuu voimaan välittömästi lisäyksen jälkeen.

Voit olla yhteydessä meihin seuraavilla tavoilla:

  • Tietosuojavastaava: Toimitusjohtaja: Jaakko Hantula, sähköposti jaakko@kiinteistoassat.fi. puh.040 8434 561.
  • Asiakaspalvelu: info(at)kiinteistoassat.fi
  • Yhteydenottolomakkeella osoitteessa: http://www.kiinteistoassat.fi/pyyda-tarjous

Kiitos yhteistyöstä!

Ota
yhteyttä
Vika-
ilmoitus